beszédtechnika, kommunikáció, retorikai tréning
Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely

 • pozicionálás
  aktuális beszédállapot feltérképezése
  előadói szokások elemzése • KORREKCIÓS ill. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
  a gyakorlati fonetika - beszédtechnika,
  a hang- és beszédmesterség, a retorika területén
  konzultáció
 • beszédtaktika logó

...mert a beszéd munkaeszköz!Ha a beszéd munkaeszköz...BESZÉDTELJESÍTMÉNYE OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ
VÁLASSZA A TUDÁST!
Korlátozott számban elérhető, exclusive tréning,
az eredményes gyakorlati alkalmazáshoz.
 • MINICSOPORTOS
  SPECIÁLIS BESZÉDTRÉNING
  INTENZÍV KÉPZÉS
  EGYÉNI KONZULTÁCIÓVAL
  Maximális csoportlétszám: 6 fő!


  CÉLIRÁNYOS ELMÉLETI ALAPOZÁS

  SZEMPONTOK A MEGFIGYELÉSHEZ

  EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE/ELEMZÉSE
  ERŐSSÉGEK-GYENGESÉGEK FELTÁRÁSA

  GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG VÉDETT KÖRNYEZETBEN, VISSZACSATOLÁS MELLETT

  EGYÉNI KONZULTÁCIÓ


beszédtechnikai - retorikai tréning időpontjai
 • A tréning interaktív, gyakorlatorientált, igazodik a mindenkori csoport összetételéhez, annak egyéni igényeihez. Olyan komplex képzési forma, amely ötvözi az egyéni képzés előnyeit és a csoportban érvényesülő dinamikai tényezők egyéni teljesítményre gyakorolt jótékony hatásait. Módszerében a megfigyelésen és az érzetmintákon alapuló tanulási folyamatot helyezi előtérbe és négy elemet foglal magába.
 • 1. cél- és csoportorientált elméleti alapismeretek
  2. gyakorlati megfigyelések az ismeretek alkalmazhatóságára vonatkozóan
  3. visszacsatolás a gyakorlati alkalmazások eredményességéről
      (videó felvételek közös elemzése, megfigyelési szempontok alapján)
  4. személyiségjegyek-beszédszokások feltárása, a fejlesztés szükségszerűségének
      és módszereinek számbavétele az egyéni teljesítmények optimalizálása érdekében

...mert a beszéd munkaeszköz!Ha a beszéd munkaeszköz...
 • TÖLTŐDJÖN FEL RETORIKÁVAL!

  minicsoportos
  beszédtechnika - retorika tréning  intenzív BESZÉDTRÉNING

  2019. november 8-9-10.

  Helyszín: Budapest, Balassi Intézet
  információ és jelentkezés


...mert a beszéd munkaeszköz! • A kudarctól való félelem szinte minden ember sajátja. Az önbizalmi szakadék létezik.

  „Minden alkalommal, ahányszor csak megszólaltam, úgy éreztem, bizonyítanom kell, hogy nem csak egy buta színésznő vagyok.”

  A hat nyelven beszélő Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő, Natalie Portman vallomása önbizalomhiányról, szorongásról, kudarctól való félelemről, hogy milyen érzés rettegni a lebukástól ...

  Olykor persze mindenki kételkedik magában. Ezzel nincs is semmi gond. A helyzet akkor csap át szindrómába, amikor a félelem győz és elhatalmasodik annyira, hogy már akadálya a célok/szándékok megvalósításához szükséges lépések megtételének. Neked sincs elég önbizalmad?

  A Forber szakértőjének javaslata, hogy ne hasonlítgasd magad folyton másokhoz, mert ettől csak még kevesebbnek érzed majd magad, inkább nézz szembe félelmeiddel (3 lépés módszer!), merj kilépni a komfortzónádból, elhagyni az ismerősnek és biztonságosnak érzett terepet.

  Szavazz bizalmat magadnak és hidd el végre, hogy elég jó vagy...
 • Ha a beszéd munkaeszköz...


  HATÁSKELTÉS, MEGGYŐZÉS, HITELESSÉG,
  mert egy túlkommunikált társadalmunkban semmi sem fontosabb a kommunikációnál!


  „Ha a kommunikáció segít, bármi lehetséges számodra. Ha nem, akkor viszont semmi, függetlenül attól, mennyire vagy tehetséges és ambiciózus. Amit manapság szerencsének neveznek, az általában a sikeres kommunikáció következménye. Azt jelenti, hogy a megfelelő dolgot mondtad a megfelelő embernek, a megfelelő időben. Túl magas a zajszint. A régi technikákkal készült üzeneteknek esélyük sem lehet sikereket elérni a mai túlkommunikált társadalomban.” Ries-Trout: Pozicionálás


  A retorikai szöveg célja a hatáskeltés, vagyis a meggyőző közlés. A technika biztosítja, hogy az üzenet, mint termék, ne sérüljön a célba juttatás, szállítás során, vagyis a hangosítás folyamatában.

  Hogy mitől meggyőző egy üzenet?
  Ha kurta, vonzó üzenetekkel operál, amelyek alkalmasak a figyelemkeltésre, de az érveket szinte már jelmondatokká redukálja.

  Hogy mik a leghatásosabb rábeszélő technikák?
  Azok, amelyek az érzelmeinket, legbensőbb félelmeinket célozzák, kihasználják irracionális reményeinket, vágyainkat, hiedelmeinket, átfestve a világot.

  Hogy a meggyőzés hogyan függ össze a hitelességgel és hogy mi is a hitelesség valójában? A kommunikációs hatékonyság alapvető feltétele ...


  ... mert a beszéd munkaeszköz!


Rossz döntés nincs

A kommunikáció tudatos irányí- tása jelentős hasznot hoz.

Rossz döntés nincs, csak kevés információ birtokában hozott döntés - állítja Lantos Erzsébet kommunikációs tanácsadó.

Az üzleti partner mondanivaló- jának félreértése miatt, könnyen téves következtetést vonhatunk le, ami jelentős károkat okozhat. A siker érdekében a tárgyalás menete pontosan tervezhető...

A meggyőző beszéd titkai


Mi befolyásolja mondandónk hitelességét állásinterjún vagy üzleti tárgyaláson?

Hogyan lehet az optimumot kihozni hangunkból?

Milyen eszközöket célszerű használni, mit tanácsos kerülni? A sikeres beszéd kulisszatitkairól beszélgettünk
Lantos Erzsébet beszédtanárral...


Mi a szép beszéd titka?

Csak írott emlékeink lehetnek arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb alakjai hogyan szónokoltak.
Vajon a szavak tartalma volt a lényeges, vagy a beszédre is ügyeltek?

És ma? ... mi szükséges egy jó szónoklathoz?

Hat érv a hatékonyságért

A beszéd munkaeszköz! - indokolja Lantos Erzsébet beszédtanár, a HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely vezetője, hogy miért üzletemberek, vállalkozók, a gazdasági élet szereplői alkotják tanítványainak kétharmadát.

Hangoskönyv
Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet

Az emberek egymás közötti érintkezésének legtermészetesebb közege - és egyben eszköze - a beszélt nyelv. Ezért, különösen fontos az érthetőség, a hangzás. Kodály Zoltán szavaival: Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a bor zamata, a virág illata.

Annak ellenére, hogy a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, a kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények - nyelvenként - igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással. Vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.

Bevezetés a magyar nyelv hangzásvilágába

Minden nyelv úgy szép, ha saját törvényei szerint beszélik.

Az Intézetben tanuló közel 400 idegen anyanyelvű diák mintegy 30 forrásnyelvet beszél. A magyar kiejtési norma legalább harminc irányból sérül...Napi egy óra céltudatos olvasás!

Felmérések igazolják, hogy ha egy téma tanulmányozására három évig átlagosan napi egy órát rászánunk,
akár a téma országos hírű szakértőjévé is válhatunk. Egy kis segítség az olvasáshoz...

Montágh Imre: Nyelvművesség

A magyar beszéd sajátos értéke fokozottan ritmikus volta. A magyar artikulációs bázishoz hozzátartozik az időmértékes és a nyomatéki hullámzás. (Artikulációs bázisnak nevezzük azt a nyelvenként változó, tömören összefoglalt legfőbb sajátosságot, amely meghatározza egy-egy nyelv beszélt formájának jellegét. A magyar artikulációs bázist, a sajátos ritmuson kívül, jellemzi a pontos hangzóejtés …

Fischer Sándor:
A beszéd művészete

"A beszéd magasrendű technikájának ... kialakítását az teszi szükségessé, hogy a beszédművészet számára rendkívül differenciált kifejezési eszközt hozzon létre. Az előadó, a szónok, a pedagógus munkásságától a legkiválóbb művészi fokot megkövetelő színészi gyakorlatig, a megoldások számos árnyalatára van szükség." • A pontos fogalmazás művészete

  Az Európai Bizottság által készített 16 oldalas útmutató segítséget kíván nyújtani a pontos fogalmazáshoz mindazoknak, akik a magyar nyelvet – akár anyanyelvként, akár az Unio egyik hivatalos nyelveként – használva alkotnak szöveget, legyen szó – jogszabályról, szakmai anyagról, felszólalásról ...

 • A hangszer, amelyen mindannyian játszunk,
  avagy hogyan beszélhetünk hatásosabban?


  Milyen lenne a világ, ha hatásosan beszélnénk, olyan emberekhez, akik tudatosan figyelnek? Milyen lenne a világ, ha tudatosan hoznánk létre hangokat és tudatosan fogadnánk be őket?


  Olyan világ volna, ami csodásan hangzana és ahol a megértés lenne a norma!

 • Ryan Anna (j) és Dörner Csenge (b) képviseli Magyarországot Rigában a Vitázik a világ ifjúsága vitavetélkedő egyhetes nemzetközi döntőjén  Október 23-án végleg eldőlt

  Ryan Anna nyerte Rigában
  a Vitázik a világ ifjúsága nemzetközi döntőjét!
  Dörner Csenge a harmadik helyen végzett.
  A „Vitázik a világ ifjúsága nemzetközi vitavetélkedő– közép és kelet-európai országok vetélkedője” –a Goethe Intézet, az „Emlékezet, Felelősség és Jövő” Alapítvány, a Közhasznú Hertie Alapítvány és a Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatóságának közös projektje.

 • Vitázik a világ ifjúsága
  Dominika Perlínová a legjobb szónok

  A 17 éves prágai gimnazista nyerte meg október 18-án a „Vitázik a világ ifjúsága” VII. nemzetközi döntőjét Budapesten, a BMC-ben megrendezett közép-kelet-európai retorikai rangadón.

  „Kell-e bojkottálni a nagyszabású sportesemények megrendezését azokban az országokban, ahol megsértik az emberi jogokat?” Erről a kérdésről folyt a vita a döntőn.

  A „Jugend debattiert international”(JDI) projekt és a mai vitakultúra kapcsán Lantos Erzsébet retorika tanárral beszélgetünk. Kittemberger Dávid riportja és helyszíni tudósítása.Ha a beszéd munkaeszköz...

Hangművészeti és Beszédoktató Műhely


Foglalkozunk
a hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők
beszéd-, illetve kommunikációs felkészítésével, továbbképzésével.


Célunk
A BESZÉD MINT MUNKAESZKÖZ ©
megismertetése, a hangban rejlő kifejezőerő feltárása,
a szavak teremtő erejének tudatosítása;
a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása,
a beszéd tudatos és célszerű használata, a hatásos és hatékony megszólalás.


Napjaink felgyorsult, elvárásokkal teli korában alapkövetelmény, hogy beszéd-megnyilvánulásunk a mindenkori szándékunknak megfelelő hatást eredményezzen, a kommunikációs partner számára pedig élményt nyújtson, hasznot hozzon.

A képzés célja a beszéd, mint munkaeszköz, a beszélés, mint eszközhasználat optimalizálása, a megszólalás hatékonyságának javítása, ahol a megszólalás hatékonyságának elemei:

 • énismeret (önismeret és emberismeret)
 • éberség (a megfigyelés pontossága, reakciókészség)
 • élvezhetőség (dinamikus, egyedi és képes másokat is mozgásban tartani)
 • érthetőség (értem és mások számára is értelmezhető)
 • érdeklődés (motivált vagyok és képes vagyok mások motiválására)
 • értékelhetőség (befogadható és elfogadható)
egyetlen puha érintéssé olvasztja a technikai elemeket, elősegítve az előadói készségek és képességek, valamint az értékelés és önértékelés fejlődését.
...mert a beszéd munkaeszköz!


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!